ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล วันที่ 9 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

SAM_5493

SAM_5557

SAM_5569

SAM_5558

About แอดมิน

No information is provided by the author.